Full Tilt Poker novosti

Dogovoren je sporazum između prijenosa Full Tilt Poker – a na imovinu Francuskog ulagača.

Full Tilt Poker

Full Tilt Poker

Najnoviji potez dolazi mjesec dana nakon odobrenja, od strane Ministarstva pravosuđa, sporazuma između preuzimanja Full Tilt Poker – a za 80 milijuna $ od strane Bernard Tapie Grupe. Bernard Tapie Grupa će preuzeti odgovornost za isplatu ostalih 150 milijuna $ za FTP igrače.

Za taj korak je su bili potrebni većinski glasovi bivših vlasnika FTP – a, koji su na kraju dobiveni. Također bivši vlasnici FTP – a neće imati više nikakva prava na FTP, kao ni na njegove dionice i sve ostale vrijednosti koji se odnose na FTP sobu.

Laurent Tapie trenutno boravi u Dublinu, te je sa suradnicima razgovarao o budućnosti Full Tilt Poker – a.

Komentari koji su se mogli proćitati na poker stranicama su jako pozitivni, te FTP igrači očekuju povratak njihovog novca u što kraćem vremenu te povratak na poker stolove.

 

Detaljnije o prijašnjim događanjima možete pročitati ovdje:  Full Tilt Poker prodan.

 

Odgovori