H.O.R.S.E. Poker

Ukratko nešto o H.O.R.S.E. Pokeru.

H.O.R.S.E. nije poker varijanta već nova, vrlo zanimljiva igra u kojoj se varijante pokera, izmjenjuju u svakoj rundi.. Ova igra je uspjela postići veliku popularnost među online poker igračima. Iako je Limit/No-Limit Holdem pogotovo među početnicima još uvijek favorit, interes na igrama kao Omaha (Hi/Lo), 7-Card-Stud (Hi/Lo) i Badugi Poker raste neprekidno. Kod H.O.R.S.E.-a se igraju 5 vrsta pokera u rotaciji od po 10 odigranih ruku:

H – Limit Hold’em
O – Limit Omaha Eight or Better (Hi/Lo)
R – Razz Poker
S – Limit Seven Card Stud
E – Limit Stud Eight or Better (Hi/Lo)

Postoje i neke druge kombinacije, npr. H.O.R.S., H.O.S.E. i sl, no one su puno rjeđe i uglavnom se igra H.O.R.S.E.

H.O.R.S.E. poker je predstavljen kao jedan “krug” od svake njegove komponente. Igra počinje sa Hold’em, zatim limit Omaha high-low, Razz (Seven Card Stud Low) Seven Card Stud, i konačno Seven Card Stud high-low. Kada Seven-Card Stud hi/lo završi, igra se nastavlja ponovno sa Hold’em-om. HORSE iga dostigla je svoj vrhunac na WSOP, kada je prvi put odigrana 2006. Poznati $50,000 H.O.R.S.E. event među profesionalcima ima veći status nego glavni „Main event“.

Odgovori