Post Tagged with: "check"

Učestale pogreške II.Dio

Puno igrača iako u samom dijeljenju u ruci posjeduje vrlo jake karte skoni su prepuštanju protivnika da započne samu igru da podigne ulog ili da samo i on sam propusti dalje s čime je sam sebi dao mogućnost da slobono […]

Read more ›