POKER STRATEGIJA – STARTING HANDS (POČETNE RUKE)

Nisu sve početne ruke (kombinacije, podjele karata; eng. hands) kreirane jednako. Očigledno su neke bolje od drugih i tu započinju sve poker ruke; s početnom rukom. Izazov je znati koje imaju vrijednost, a kod kojih treba odustati (osim ako igrač ne namjerava blefirati).

Vaša početna ruka (tzv. hole cards ili zatvorene karte) u igri Texas Hold’em su prve dvije karte koje se podijele igraču prije nego što započne početni krug ulaganja. Postoji 1.326 mogućih kombinacija zatvorenih karata koje se mogu napraviti iz jednog špila. Sve te kombinacije spadaju u jednu od tri kategorije:

• Pairs (Parovi) – Njih se često naziva pocket pairs (džepni parovi). Jedan „pair“ (par) je kreiran od karata iste vrijednosti, ali različite boje (znaka) (ako u ruci imate as pik i as srce, to je dobar primjer džepnog para). Statistički, parovi se pojavljuju jednom u svakih 17 ruka. Oni su cijenjeni jer igrač odmah započinje s već gotovom rukom. Visoki parovi poput asova, kraljeva i dama smatraju se dobitnim početnim rukama. Igrači mogu s pouzdanjem biti agresivni prije flopa (tri zajedničke, otvorene karte) kada započinju s dobitnim početnim rukama.

Igrači trebaju paziti nakon flopa ima li na stolu karte koja je viša od njihovog para. Uvijek postoji mogućnost da viša karta odgovara onoj u nečijoj ruci za stolom. U tom je slučaju Vaš par potučen.

• Suited Hands (Ruke s istim bojama) – To su zatvorene karte koje imaju različite vrijednosti, ali istu boju (znak). Dobar primjer ruke s istom bojom je as srce i sedmica srce. Ruka s istim bojama nije odmah i gotova ruka. Igraču je potrebna pomoć iz flopa, turna (četvrte zajedničke karte) i rivera (pete zajedničke i posljednje karte) kako bi te karte pretvorio u održive karte.

strategija pre flopaPostoje neke mogućnosti kada se igra s rukom s istim bojama. U slučaju gore spomenutih karti, ako se u flopu otkrije as, onda imate par asova u kombinaciji sa sedmicom srce. Opasnost ovakve situacije je u tome da ako netko drugi za stolom ima asa, tada sedmica srce postaje „kicker“ (najviša pojedinačna karta). U slučaju izjednačenja igrač s višim kickerom osvaja ruku.

Druga mogućnost s rukom s istim bojama je flush (boja). Ako se nakon flopa pojavi još jedan par srca, možete igrati agresivno na turn i river jer Vam je potrebna samo jedna karta kako biste dobili flush (boju).
Ako Vam ruke s istim bojama imaju približne vrijednosti, npr. ako imate asa srce i kralja srce, moguće je također ostvariti i straight (skalu). Ako Vas bilo koje dvije karte dovode bliže skali (u slučaju primjera, možda desetka bilo koje boje i dama bilo koje boje), imate četiri karte do skale i možete igrati agresivnije kod sljedeće dvije karte.

Vaša agresivnost treba biti sukladna vrsti skale koju želite postići. Ako je srednja karta ta koju trebate kako biste upotpunili svoju skalu (npr. imate asa, kralja, damu i desetku, treba Vam dečko kako biste ostvarili ruku), tada imate samo četiri dostupne karte koje Vam mogu pomoći. Drugim riječima, imate turn i river da pronađete jednog od četiri dečka koji Vam može pomoći.

Skalu s otvorenim krajem moguće je upotpuniti ili kartom na početku ili kartom na kraju niza. Na primjer, ako imate kralja, damu, dečka i desetku, ruka se može napraviti ili od devetke bilo koje boje ili od asa bilo koje boje. To znači da postoji osam dostupnih karata koje Vam mogu pomoći. Kada za igru ostanu turn i river, možete biti agresivniji kod pronalaženja skale s otvorenim krajem, nego što biste bili da trebate pronaći jednu kartu u sredini.

• Unsuited Hands (Ruke s različitim bojama) – To su zatvorene karte koje imaju različite vrijednosti i različite boje. Dobar primjer ruke s različitim bojama je as srce i sedmica tref. Flush (boja) općenito nije opcija u slučaju ruka s različitim bojama. Za informacije o parovima i skalama koje se mogu napraviti od ruku s različitim bojama pogledajte više u natuknici Suited Hands (Ruke s istim bojama).
David Sklansky i Mason Malmuth su smislili način za iskazivanje snage početnih ruku kreiranjem tablice koju možete vidjeti u nastavku. Ruke su poredane prema boji i broju. Što je svjetlija crvena boja i što je niži broj, jača je ruka. Što je broj viši i plava boja kućice tamnija, karte su slabije. Ruke bez broja su najslabije početne ruke.

Odgovori